Pekçok köklü üniversitelerdeki hocalarımızdan; destek ve fikir alıyoruz.